Kaj Munk om abort

Kaj Munk,, Vedersø Kirke
Kaj Munk kalder i sin Danmarkshistorie børnene for 'de kæreste af mine landsmænd'. Dette er også kendetegnende for hans holdning til abort.

Om uægte børn:
 ... Og hvad de uægte Børn angaar – ja, der maa det med fornyet Skarphed fastholdes, at en Forfører er en Slyngel, hvad Køn saa vedkommende end er af, og en forført en ynkværdig Person, men – men – men – o, forunderlige Liv i al din dybe Ulogik, vi vover at følge dig! – i samme Øjeblik den unge Pige viser sig frugtsommelig, er der ikke længere Tale om Brøde eller Ynkværdighed; thi hun er hellige af det Liv, hun skal føde. I hver eneste By maa Staten have Anstalter, der kan hjælpe saadanne unge Kvinder til Rette – hvor de kan opholde sig hele Svangerskabsperioden, om de vil, hvor de under lyse og kyndige og ærende Forhold kan føde deres Børn, og hvor de kan efterlade disse Børn og besøge dem, saa tit det er dem muligt, hvis de ikke kan have dem med sig. Naar en Kvinde først er Mor, er hun ikke længere en falden Kvinde, ligegyldigt hvordan hun saa er blevet det. Jorden ejer ikke dyrebarere Ord, det er simpelthen det eneste Navn paa Jorden, der er helligt, og saadan vil vi da agte dem, der har Retten til at bære det. (Artiklen ”Barnet er Livet og Fremtiden” i Jyllandsposten 1936).

Om fosterfordrivelse (abort):
'... Denne Komité [Steinckes abortkommission] til Udryddelse af Menneskeliv fremsætter Forslag, bag hvilke der ligger et Syn paa Elskoven, som – ført ud i Konsekvensen – stiller den paa Fod med Sager som Bajerskøl og Snaps, for hvilke Ingredienser man jo ogsaa kan udpumpes, om man er kommet for Skade en Aften og har nydt til Overmaal. Hvad er et Barn? En nederdrægtig lille Tingest, som en ondskabsfuld Skæbne har koblet sammen med en uskyldig Fornøjelse, hvis man ikke passer nøje paa.' (Artiklen ”Barnet er Livet og Fremtiden” i Jyllandsposten 1936).

Om kampen for livet i Kaj Munks værker
Kaj Munk skriver flere stykker hvori han kæmper for livet og ikke dets ødelæggelse. I nogle af værkerne optræder moderskikkelser, der bevidst volder sit barns død eller beskytter livet og fx fravælger aborten. Nedenstående dramastykker omtales ofte som Kaj Munks abort-stykker:
Det gyldne Smil (Filmmanus 1934)
Ordet II – En Almanak Historie (Drama fra 1935)
Selvtægt (Drama – stykket omtales i et brev i 1937)
Diktatorinden (Drama 1937)
Den Kærlighed (1942)

Læs mere: