Historien bag

ÅBNING
Verdens første Abortmindelund ligger i Vedersø. Den blev åbnet mandag den 4. januar 1999 på 55-årsdagen for Kaj Munks martyrium. Mindelunden blev anlagt som nærmeste nabo til Vedersø Kirke på et stykke jord, som har tilhørt digterpræsten. Grunden er nu overdraget til Retten til Liv af Kaj Munks søn, medstifter af Abortmindelunden, Arne Munk, samt dennes hustru Hanne Munk.

INDVIELSE
Ved en gudstjeneste 12. juni 2000 blev grunden indviet i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn til Abortmindelund for Danmark.

Abortmindelunden blev indviet til at tjene fire formål:
  1. At være et minde om de dræbte ufødte.
  2. At være et råb til de ansvarlige om at standse overgrebene på de ufødte.
  3. At være et kald til den enkelte og til kirken om at kæmpe for ethvert menneskes ret til livet.
  4. At være et sted, hvor abortramte, ved at søge Guds tilgivelse kan finde fred og nyt liv.
OBELISK
Obelisk
Ved indvielsen blev en godt 2 meter høj obelisk afsløret. Under overskriften "I dødens tjeneste" satte den fokus på det ansvar, som påhviler enhver, der aktivt eller passivt prisgiver det ufødte barn.

DANMARKSKORT
Juni 2003 blev der i Abortmindelunden anlagt et landkort nedlagt i lyse sten. Med en række søjler blev antallet af aborter i de daværende amter markeret.

RETSSAG
Da Ringkøbing Kommune hørte om åbningen af Abortmindelunden gav kommunen påbud om at fjerne mindestenen, der blev afsløret  ved åbningen i 1999. Dette påbud lykkedes det foreningen at få Naturklagenævnet til at ophæve.
Senere vedtog man en lokalplan med det formål at forhindre udbygning af Abortmindelunden. Med hjemmel heri og i Planloven meddelte Ringkøbing Kommune senere påbud om fjernelse af både Obelisk og Danmarkskort.
Retten til Liv ankede disse påbud til Naturklagenævnet, Vestre Landsret og Højesteret.
Danmarkskortet. Mindelundens medstifter Arne Munk taler.
Foreningens hovedargument var, at der ikke var anlagt større ting, end enhver kunne anbringe i sin have. Hvad der derimod syntes at være på spil, var en ideologisk udrensning af holdninger, der ikke passede ind i kommunens ønske om at dyrke en glansbilled-udgave af Kaj Munk. Dybest set drejede det sig om ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og endelig om den frie ejendomsret.  
Det lykkedes imidlertid ikke Retten til Liv at formå Højesteret til, at ophæve Ringkøbing Kommunes påbud. Obelisken og stavene på Danmarkskortet er derfor fjernet fra Abortmindelunden. Genstandene opbevares i dag privat.