Abortmindelunden mindes de dræbte ufødte

9. juni 2013. 40 år efter indførelsen af fri abort i Danmark
Hver dag mister 40 ufødte børn livet i en provokeret abort. Siden loven om fri abort blev vedtaget i 1973 er mere end otte hundrede tusinde ufødte medborgere blevet dræbt.

Disse børn er uskyldigt frataget retten til at leve som følge af den danske abortlov. Ingen ser dem. I dag er de glemt.

I Abortmindelunden mindes vi alle disse børn! Foreningen Retten til Liv ønsker at appellere til vort samfund om at standse drabene på de ufødte.

Vil du være med i denne appel?
Kontakt Retten til Liv.